تحقیق هوش هیجانی چیست؟،73 صفحه،docx

تحقیق هوش هیجانی چیست؟،73 صفحه،docx

تحقیق هوش هیجانی چیست؟،73 صفحه،docx

این تحقیق در مورد هوش هیجانی در 73 صفحه و در قالب ورد و شامل هوش هیجانی چیست، خود آگاهی،خود گردانی؛هوش،روانشناسی و هوش هیجانی،EI،مهارت مدیریت هیجان،هیجان،احساسات و هیجاناتمدل هوش هیجانی گلمن،مدل توانایی مایر و سالووی،مدلهای هوش هیجانی، و غیره می باشد.

فهرست:

مقدمه  4

خود آگاهی   5

خودگردانی   5

خود گردانشی   6

همدلی   7

مهارت‌های اجتماعی   8

روش ها  10

یافته ها 11

بحث و نتیجه گیری   12

قدردانی   14

خلاصه ماشینی   16

پیشینه‌ی تحقیق   20

بحث و نتیجه‌گیری   22

دَنیِل گُلمَن   26

خودآگاهی هیجانی-احساسی چیست؟  27

هیجان تحقیر شدگی   28

هیجان حسادت   28

- مهارت مدیریت هیجان   29

آگاهی از هیجانات درون چیست؟  30

افرادی که این مهارت را دارند چه ویژگی‌هایی دارند؟  30

1- تشخیص دلایل احساسات و هیجانات   30

2- تشخیص تاثیر هیجانات بر عملکرد  30

3- توانایی بیان و ابراز صحیح احساسات   31

افرادی که از هیجانات درون خود آگاهی ندارند چه ویژگی‌هایی دارند؟  31

1- علائم بدن خود را نادیده می‌گیرند  31

2- نمی توانند از پیام‌های بدن خود اطلاعات کسب کنند  31

3- رفتارهای هیجانی و آزار دهنده از خود بروز می‌دهند  31

4- کارهایی که انجام می‌دهند با اهداف و ارزش‌های‌شان مغایرت دارد  32

5- معمولا استرس دارند  32

مفاهیم روانشناسی آشنایی با مفهوم هوش هیجانی   32

الف) رویکرد توانایی؛ 32

ب) رویکرد مختلط؛ 32

۱) خودآگاهی: 33

۳) خودانگیزی: 33

۴) همدلی یا شناسایی هیجان‌های دیگران: 33

۵) مدیریت روابط یا مهارت اجتماعی: 33

▪ قاطعیت    35

▪ استقلال   36

▪ انعطاف پذیری   37

▪ کنترل تکانه  38

نظریههای توانایی   38

نظریه های ترکیبی   38

مدلهای هوش هیجانی   39

مدل توانایی مایر و سالووی   39

مدل ترکیبی گلدمن   40

مدل ترکیبی بار-آن   41

خودآگاهی هیجانی   41

مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس     43

مفاهيم روانشناسي- آشنايي با مفهوم هوش هيجاني   44

مدل هوش هيجاني "گلمن   45

مدل هوش هيجاني "بار-‌ آن": 46

مدل های هوش هیجانی   49

مراجع   63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

قبل از انجام هر کاری ابتدا باید احساسات خود را بشناسیم. بهبود خود آگاهی اولین قدم برای شناسایی مشکلات پیرامون هر فرد است. در زیر لیستی از مواردی که باعث بهبود مهارت خود آگاهی می‌شود آمده است:

یادداشت کردن احساسات: همواره توصیه می‌شود که یک یادداشت کلی از احساسات داشته باشیم. در پایان هر روز، هر آنچه که برایتان اتفاق افتاده، احساس کرده‌ و واکنش خود در برابر آن‌ها را یادداشت کنید. به طور مکرر این یادداشت‌ها را بررسی کرده و نکات مهم و برجسته‌ی آن‌ها را جداگانه مشخص کنید.اندازه گیری هوش هیجانی موضوعی نسبتا جدید در زمینه‌ی روان‌شناسی است و برای اولین بار در اواسط دهه‌ی ۸۰ میلادی کشف شده است. چندین مدل در زمینه‌ی هوش هیجانی در حال توسعه است، اما در این مقاله تنها به بررسی «مدل مختلط» از این شاخه‌ی روان‌شناسی که توسط روان‌شناس برجسته دنیل گلمن توسعه داده شده، خواهیم پرداخت. مدل مختلط دارای پنج مهارت مهم و کلیدی است:

  • خود آگاهی: این مهارت در واقع شناخت هیجان‌های خود است؛ یعنی آگاهی از احساسات خود که شامل یک ارزیابی دقیق از زمانی است که فرد در چه زمانی به چه کمک‌ها و عواطفی نیاز دارد.
  • خودگردانی: این مهارت به عنوان کنترل هیجان‌های خود شناخته می‌شود که باید فرد دارای مهارت کنترل و اداره هیجان‌ها، مناسب و بجا بودن آن‌ها در هر موقعیت و مدیریت هیجان‌ها باشد. در این مهارت فرد باید هیجان‌های خود را به گونه‌ای مدیریت کند که باعث ایجاد اختلاف نبوده و آرامش را در بحث و جدال‌ها حفظ کرده و همچنین از فعالیت‌های ترحم و وحشت اجتناب کند.
  • خود انگیزشی: این مهارت نیز در واقع برانگیختن و به هیجان آوردن خود است؛ یعنی استفاده از هیجان‌ها برای هدفی خاص، تمرکز و توجه، ایجاد انگیزه در خود و تسلط بر خویشتن و خلاقیت است. در مدل گلمن این مهارت باید شامل رضایت، کنجکاوی و توجه باشد.
  • همدلی: در حالی که سه مهارت قبلی در خصوص تعامل فرد با خود بود، این مهارت درباره‌ی تعامل فرد با دیگران است. در این مرحله فرد باید دارای مهارت شناخت هیجان‌های دیگران، توانایی همدلی و یگانگی با دیگران باشد.
  • مهارت‌های اجتماعی: این دسته شامل استفاده از همدلی و همچنین مذاکره با نیازهای دیگران است؛ در این مهارت فرد باید بتواند روابط خود با دیگران و هیجان‌های آن‌ها را تنظیم کند.

 خود آگاهی