تحقیق سقفهای کرومیت و کوبیاکس ،36 صفحه،docx

تحقیق سقفهای کرومیت و کوبیاکس ،36 صفحه،docx

تحقیق سقفهای کرومیت و کوبیاکس ،36 صفحه،docx

این تحقیق در مورد سقفهای کرومیت و کوبیاکس  در 36 صفحه و در قالب ورد و شامل سقفهای کرومیت و کوبیاکس،سقف تیرچه و بلوک کُرمیت،سقف کامپوزیت کُرمیت،سقف ضربی کُرمیت،کوبیاکس، و غیره می باشد.

فهرست

مقدمه: 3

تاریخچه. 4

سقف تیرچه و بلوک کُرمیت... 5

سقف پلیمری کُرمیت... 5

سقف کامپوزیت کُرمیت... 5

سقف کاذب... 6

سقف ضربی کُرمیت... 6

مزایای سقف کرمیت... 7

سهولت اجرای داکت (بازشو( 9

نظارت بر اجرای سقف در طول اجرا 9

ارائه ضمانت نامه. 9

مزایای سقف کامپوزیت کرمیت... 9

تیرچه کرومیت چیست؟. 11

اصول طراحی.. 14

سقف کامپوزیت کرمیت... 15

الزامات طراحی ساخت... 15

مقاومت نهایی و شکل پذیری بالا. 24

مزایای اصلی کرومیت : 25

عدم نیاز به جک و شمع بندی در زیر سقف... 26

امکان بتن ریزی چند سقف ساختمان.. 26

سرعت بالای اجرای سقف ها 26

جوش CO2 : 27

جداول تیرچه کرومیت... 28

کوبیاکس.... 28

صنعتی سازی.. 29

اجزای این سیستم عبارتند از: 30

مزایای سیستم کوبیاکس در مقایسه با سایر سقف های رایج.. 30

مزایای فنی.. 31

روش اجرای درجای سیستم کوبیاکس.... 33

منابع.. 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه: تیرچه کرومیت نوعی تیرچه پیش ساخته فلزی مانند تیرچه سفالی فندوله ای و بتنی می باشد با این تفاوت که در بال تحتانی یا پاشنه تیرچه کرومیت به جای استفاده از ۲ عدد میلگرد و بتن از ورق فولادی ۳ یا ۴ میل و در بال فوقانی تیرچه کرومیت به جای ۱ عدد میلگرد از نبشی استفاده شده است . تیرچه کرومیت نسبت به تیرچه های پیش ساخته دیگر مانند تیرچه های سفالی و پیش تنیده دارای مزایایی است .در سیستم سقف کُرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن استفاده می شود. در ساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه، در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده در جان استفاده می شود. برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی ، قالب های موقت فولادی